RSS
TT Ứng dụng tiến bộ KH&CN

20:35 28/02/2023

Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH và CN(Trung tâm), Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức làm việc với Trung tâm về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và việc triển khai nhiệm vụ năm 2023.

17:47 26/08/2022

Sáng ngày 26/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh nghiệm thu dự án Ứng dụng tiến bộ KHKT nhân rộng mô hình sản xuất lạc L29 gắn với liên kết chuổi giá trị tại Hà Tĩnh do Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh chủ trì thực hiện.

17:42 30/06/2022

Chiều ngày 30/6/2022, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng khoa học chuyên ngành tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng và chiết xuất tinh dầu cây Tràm trà và Tràm năm gân theo chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh đối với hồ sơ đề xuất của Liên hiệp các Hội KHKT Hà Tĩnh.

15:21 25/02/2021

Nhóm nghiên cứu Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã tìm ra các chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy carbohydrat, tinh bột và protein trong nước thải từ cơ sở sản xuất bún, miến.

11:29 19/02/2021

Sau 1 năm thử nghiệm chế phẩm phân hủy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên đồng ruộng tại các mô hình ở Hà Tĩnh, kết quả các mẫu đất phân tích đều không phát hiện dư lượng các hoạt chất chứa độc tố (nhóm lân hữu cơ và cacbamat).

18:23 25/12/2020

Dự án "Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm nấm ký sinh trùng (Metarhizium) để quản lý rầy nâu hại lúa và phòng trừ sâu, rệp hại rau màu, cây ăn quả tại Hà Tĩnh" nhằm sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng tạo ra các sản phẩm an toàn, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

08:49 21/07/2020

Trong khuôn khổ dự án "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium để quản lý rầy nâu hại lúa, phòng trừ sâu, rệp hại rau màu và cây ăn quả tại Hà Tĩnh" do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN chủ trì thực hiện. Ngày 20/7/2020, Trung tâm ƯD TBKHCN đã phối hợp với UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà) tổ chức tập huấn cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

09:02 17/07/2020

Từ rác thải hữu cơ, hơn 900 hộ dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thu gom, tái chế thành phân vi sinh để chăm bón cho cây trồng.

09:02 17/07/2020

Gần 26 năm gắn bó với các đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đến bây giờ, người phụ nữ ấy vẫn đang miệt mài nghiên cứu công nghệ sản xuất mới giúp bà con nông dân Hà Tĩnh nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

11:23 15/07/2020

Nằm trong hợp phần của dự án "Ứng dụng Tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây ăn quả chất lượng cao theo hướng VietGAP tại Hà Tĩnh" do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN triển khai.

17:24 23/08/2019

Chế phẩm sinh học HatiBioCN do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Hà Tĩnh sản xuất đã khắc phục triệt để, cải thiện môi trường nước, không khí do hoạt động chăn nuôi quy mô lớn gây ra.

17:14 28/01/2019

Các nhà khoa học tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất giá thể trồng rau, hoa từ các phụ phế phẩm nông nghiệp.

17:06 14/11/2018

Trong khuôn khổ thực hiện dự án "Ứng dụng tiến bộ KH&CN xử lý môi trường chăn nuôi và nước sinh hoạt tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà". Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh vừa thực hiện bàn giao thiết bị lọc nước, chế phẩm sinh học xử lý môi trường và làm đệm lót sinh học nhằm giúp xã Thạch Ngọc (Quyết định 828/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận và giao bổ sung đỡ đầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, Sở Khoa học và Công nghệ được giao đỡ đầu xã Thạch Ngọc - huyện Thạch Hà) hoàn thành các tiêu chí về môi trường và về đích nông thôn mới theo đúng thời gian quy định.

10:39 25/06/2018

Vụ sản xuất hè thu năm 2018, đồng hành cùng với Công ty TNHH một thành viên KC Hà Tĩnh sản xuất theo chuổi liên kết 30 ha lúa tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh hỗ trợ miễn phí chế phẩm xử lý gốc rạ "BIO-RA" cho bà con nhân dân đồng thời đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm.

08:02 05/07/2016

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Trung tâm) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh là 1 trong 4 đơn vị của tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP vào năm 2013.

18:01 21/01/2016

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bản địa và lợn rừng lai tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc chương trình cấp nhà nước "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015".

14:30 09/12/2015

ĐĂNG NHẬP