Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ
18:05 25/06/2019
Thực hiện Kế hoạch số 676/KH-SKHCN ngày 24/6/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

I. Số lượng, cơ cấu vị trí việc làm và điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Số lượng, cơ cấu vị trí việc làm :

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.

Cơ cấu các vị trí việc làm cụ thể như sau:

- Vị trí việc làm Trưởng phòng kỹ thuật: 01 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Trưởng phòng Hành chính KH và Thị trường: 01 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Kỹ sư cơ khí: 01 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP), có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng;

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

- Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; không bị dị tật, nói ngọng, nói lắp.

2. Tiêu chuẩn chức danh dự tuyển:

2.1. Tiêu chuẩn chung

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; riêng vị trí Kỹ sư cơ khí có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

2.2. Tiêu chuẩn từng vị trí

1. Vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật:

Yêu cầu: Có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm chuyển giao ứng dụng công nghệ và công tác ở vùng sâu, vùng xa.

- Có ít nhất 04 năm công tác trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ;

- Có kinh nghiệm tham gia ít nhất 02 đề tài Khoa học công nghệ cấp nhà nước;

- Chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ;

- Có kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai mô hình ứng dụng khoa học công nghệ; tập huấn đào tạo kỹ thuật.

- Trình độ thạc sỹ trở lên, có chuyên môn về cây trồng, lâm nghiệp hoặc công nghệ sinh học.

2.Vị trí Trưởng phòng Hành chính kế hoạch và thị trường:

Yêu cầu: có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm đi thị trường và công tác ở vùng sâu, vùng xa.

- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại Doanh nghiệp và 01 năm hoạt động trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ;

- Có kinh nghiệm soạn thảo văn bản hành chính, tổng hợp, báo cáo;

- Đã chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ;

- Có kỹ năng tiếp cận thị trường nhạy bén, có chuyên môn về lĩnh vực Công nghệ sinh học để phụ trách công tác thị trường bán chế phẩm sinh học của đơn vị.

- Trình độ: Cử nhân Công nghệ sinh học trở lên.

3. Kỹ sư cơ khí:

Yêu cầu: có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm trong sửa chữa bảo dưỡng các loại máy móc thiết bị thuộc lĩnh vực sinh học, môi trường, bảo quản chế biến;

- Thành thạo tiếng anh để có thể đọc các tài liệu về máy móc thiết bị;

- Kinh nghiệm ít nhất 02 năm làm việc trong các Doanh nghiệp khối tư nhân và 1 năm trong lĩnh vực KHCN;

- Trình độ: kỹ sư trở lên, chuyên môn về cơ khí hoặc công nghệ máy móc tương đương để phụ trách hệ thống máy móc tại các xưởng sản xuất của đơn vị.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

Những người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; mắc các tệ nạn xã hội; vi phạm Pháp luật của nhà nước hoặc bất kỳ một hình thức kỷ luật nào.

II. Hồ sơ dự tuyển

1. Hồ sơ gồm: Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ (qua Tổ thu nhận hồ sơ). Hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Đối với những người đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc đồng ý cho hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động, Bản sao sổ BHXH có chứng thực (nếu có).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện cấp trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Đối với vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật hoặc Trưởng phòng Hành chính kế hoạch và Thị trường bổ sung thêm văn bản phân công chủ nhiệm đề tài khoa học hoặc tham gia nhiệm vụ khoa học.

Các thành phần hồ sơ trên được bỏ vào túi đựng hồ sơ, kèm theo hai phong bì có dán tem, 02 ảnh cỡ 4 x 6, ghi địa chỉ người dự tuyển ở phần nơi nhận. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

2. Một số quy định khi thu, nộp hồ sơ

- Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo phù hợp chỉ tiêu dự tuyển.

- Mỗi cá nhân chỉ được sử dụng 01 (một) bằng tốt nghiệp kèm bảng điểm của văn bằng đó để dự xét tuyển vào 01 vị trí.

- Khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để kiểm tra, đối chiếu; không nhận hồ sơ người đi nộp thay.

III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

IV. Địa điểm, thời gian, quy định về thu nhận hồ sơ:

1. Địa điểm: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Đường Ngô Quyền, Xã Thạch Hạ - thành phố Hà Tĩnh.

2. Thời gian thu hồ sơ : Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 28/6/2019 đến hết ngày 28/7/2019 (trong giờ hành chính)

V. Lệ phí tuyển dụng: 500.000đ (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TTLT-BNV-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

ĐĂNG NHẬP