RSS
Văn bản điều hành

13:54 17/01/2019

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nhu cầu trong việc mua bán trao đổi hàng hoá tăng mạnh, đây cũng là thời điểm để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại và tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường gây khó khăn không nhỏ cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa. Mặc dù các cơ quan có trách nhiệm đã nổ lực tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra xử lý nhưng do số lượng hàng hóa, thực phẩm tăng mạnh trong dịp tết nên các mặt hàng không thể kiểm soát triệt để.

09:59 17/09/2018

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2018 và để tạo một Tết Trung thu an toàn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền và kiểm tra chất lượng đồ chơi trên trẻ em trên địa bàn, cụ thể như sau:

16:32 27/06/2018

Ngày 14/5/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thể lệ “Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018” (sau đây gọi là Giải thưởng) nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

11:20 08/05/2018

Thực hiện Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Hà tĩnh về việc chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2021 và Kết quả tại cuộc Hội thảo ứng dụng CNTT xây dựng và áp dụng ISO điện tử. Để việc triển khai có hiệu quả Sở KH&CN phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát việc ứng dụng CNTT tại cơ quan để tiến hành triển khai xây dựng ISO điện tử (có lịch chi tiết cụ thể kèm theo).

14:33 02/05/2018

Thực hiện Kế hoạch 38-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Kế hoạch số 05-KH/Đ.ủy-SKHCN của Đảng ủy Sở KH&CN ngày 18/3/2017 về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018; Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 4/4/2018 của Đảng ủy khối về tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy yêu cầu các Chi ủy tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

14:33 02/05/2018

Ngày 20/04/2018, Ban chấp hành Đảng ủy Sở KH&CN và Bí thư các chi bộ trực thuộc đã tổ chức phiên họp thường kỳ để cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW; Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH TW ( khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2018, xem xét kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức.

09:51 09/04/2018

Thực hiện Văn bản số 1652/UBND-KT1 ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 03/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật có liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành tại Điều 2 của Quyết định số 33/2009/QĐ- UBND ngày 16/11/2009 (có dự thảo kèm theo).

ĐĂNG NHẬP