RSS
Văn bản điều hành

16:19 11/03/2022

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dự thảo Kế hoạch Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

08:46 12/11/2020

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 số 457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 97/KH-SKHCN ngày 22/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng áp dụng và công bố HTQLCL ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống năm 2020 như sau:

13:54 17/01/2019

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nhu cầu trong việc mua bán trao đổi hàng hoá tăng mạnh, đây cũng là thời điểm để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại và tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường gây khó khăn không nhỏ cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa. Mặc dù các cơ quan có trách nhiệm đã nổ lực tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra xử lý nhưng do số lượng hàng hóa, thực phẩm tăng mạnh trong dịp tết nên các mặt hàng không thể kiểm soát triệt để.

ĐĂNG NHẬP