RSS
Văn bản điều hành

08:46 12/11/2020

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 số 457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 97/KH-SKHCN ngày 22/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng áp dụng và công bố HTQLCL ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống năm 2020 như sau:

13:54 17/01/2019

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nhu cầu trong việc mua bán trao đổi hàng hoá tăng mạnh, đây cũng là thời điểm để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại và tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường gây khó khăn không nhỏ cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa. Mặc dù các cơ quan có trách nhiệm đã nổ lực tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra xử lý nhưng do số lượng hàng hóa, thực phẩm tăng mạnh trong dịp tết nên các mặt hàng không thể kiểm soát triệt để.

09:59 17/09/2018

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2018 và để tạo một Tết Trung thu an toàn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền và kiểm tra chất lượng đồ chơi trên trẻ em trên địa bàn, cụ thể như sau:

16:32 27/06/2018

Ngày 14/5/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thể lệ “Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018” (sau đây gọi là Giải thưởng) nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

11:20 08/05/2018

Thực hiện Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Hà tĩnh về việc chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2021 và Kết quả tại cuộc Hội thảo ứng dụng CNTT xây dựng và áp dụng ISO điện tử. Để việc triển khai có hiệu quả Sở KH&CN phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát việc ứng dụng CNTT tại cơ quan để tiến hành triển khai xây dựng ISO điện tử (có lịch chi tiết cụ thể kèm theo).

ĐĂNG NHẬP