Đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2020
19:02 25/11/2020
Kính gửi: Các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị bức xạ/nguồn phóng xạ

Thực hiện nội dung Điều 20 của Luật Năng lượng nguyên tử về việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị bức xạ/ nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiến hành báo cáo thực trạng an toàn bức xạ tại cơ sở theo biểu mẫu báo cáo đính kèm.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu quý cơ sở gửi báo cáo trước ngày 04/12/2020 theo hướng dẫn sau:

1. Báo cáo giấy gửi về địa chỉ:

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Số 142 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.858.865/0947.201183

2. Báo cáo dạng file điện tử gửi về hòm thư điện tử:

phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn

Kính đề nghị Quý cơ sở nghiêm túc thực hiện./.

Biểu mẫu báo cáo dạng file điện tử đính kèm:

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP