Yêu cầu cung cấp danh mục thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ.
17:32 10/10/2019
Thực hiện công văn số 234/NLNT-TTTVHN ngày 27/9/2019 của Cục Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp danh mục cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và triển khai Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Thực hiện công văn số 234/NLNT-TTTVHN ngày 27/9/2019 của Cục Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp danh mục cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và triển khai Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP