Thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị Trạm kiểm định đo lường chất lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng theo số lượng, danh mục được phê duyệt
09:09 27/08/2018

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP