Kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
14:18 26/06/2018
Thực hiện vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Chất lượng, ngày 11/6/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh đã tiến hành triển khai kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm, thiết bị điện, điện tử và các loại hàng hóa khác lưu thông trên thị trường theo Quyết định số 108/QĐ-TĐC ngày 11/6/2018.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra được trên 40 cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh với  các nội dung như sau:

Kiểm tra chất lượng đối với mũ bảo hiểm gồm: kiểm tra về nhãn hàng hóa, kiểm tra việc gắn dấu hợp quy (CR), kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa với các tài liệu kèm theo.

Kiểm tra chất lượng đối với các thiết bị điện, điện tử gồm: kiểm tra việc thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP với các nội dung bắt buộc đối với hàng hóa là thiết bị điện, điện tử; kiểm tra hồ sơ chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy (CR), tiêu chuẩn công bố áp dụng bởi nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu đối với sản phẩm, hàng hóa (thể hiện trên nhãn mác, bao bì và tài liệu kèm theo)…vvv

Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, các thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh đã có hiểu biết và ý thức nghiêm túc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng mũ bảo hiểm, thiết bị điện, điện tử. Các sản phẩm được kiểm tra đều có ghi nhãn đầy đủ theo quy định; có gắn dấu hợp quy (CR); Tuy nhiên khoảng 45%  các cơ sở chưa cung cấp được tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ chất lượng của các sản phẩm đang kinh doanh.

Qua đợt kiểm tra và được sự tuyên truyền, hướng dẫn tỉ mỉ của cán bộ Chi cục TCĐLCLvà thông qua các tờ rơi do cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp, các cơ sở kinh doanh đã nắm được các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng các mặt hàng mũ bảo hiểm, thiết bị điện, điện tử khi lưu thông trên thị trường, vì vậy cơ sở luôn đề cao ý thức chấp hành các quy định đó.

Kết quả đợt kiểm tra này cho thấy, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chất lượng tại địa bàn tỉnh đã mạng lại hiệu quả hết sức thiết thực, góp phần tạo dựng và nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành luật pháp của các hộ kinh doanh, buôn bán mặt hàng mũ bảo hiểm, thiết bị điện, điện tử, qua đó đảm bảo được quyền lợi của người tiêu dùng./.

Phòng TBT

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP