Thông báo nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
15:06 16/07/2019
Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018, Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 1786/KH-BTCCT ngày 22/11/2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi) và Quyết định số 1787/QĐ-BTCCT ngày 22/11/2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi;

Để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh và tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có các ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo đăng ký và nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi với các nội dung chính như sau:

1. Đối tượng nộp hồ sơ

Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp (trừ người nước ngoài) có ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo được triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

2. Lĩnh vực dự thi

Các ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc tất cả các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được hình thành và triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi

3.1. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ (01 bản gốc và 01 bản photo), được trình bày bằng Tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu ĐK-1A; ĐK-1B);

b) Thuyết minh sản phẩm, dự án khởi nghiệp theo mẫu (Mẫu DA-01);

c) Sản phẩm mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có);

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về cuộc thi đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh: http://skhcn.hatinh.gov.vn.

3.2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi

a. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ dự thi: trước 17 giờ 00, ngày 15/12/2019

b. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh (Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức) - Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành

Địa chỉ: Số 142 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393.858865 / 0975577477 (chuyên viên phụ trách)

- Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

4. Hình thức và thời gian dự kiến tổ chức cuộc thi:

- Hình thức tổ chức cuộc thi gồm 02 vòng:

+ Vòng sơ tuyển dự kiến trước ngày 20/12/2019: Hội đồng chấm thi đánh giá và chấm điểm trực tiếp trên hồ sơ, sản phẩm dự thi (nếu có). Kết quả vòng sơ khảo lựa chọn 10 hồ sơ, sản phẩm dự thi có số điểm cao nhất để tham gia vào vòng chung kết.

+ Vòng chung kết dự kiến trước ngày 30/12/2019: Hội đồng chấm thi đánh giá, chấm điểm phần thuyết trình và trả lời câu hỏi của tác giả, đại diện nhóm tác giả. Kết quả đánh giá, chấm điểm vòng chung kết là căn cứ đánh giá xếp loại giải thưởng của cuộc thi.

(Tiêu chí đánh giá, chấm điểm được quy định theo Thể lệ cuộc thi được ban hành kèm theo Quyết định số 1787/QĐ-BTCCT ngày 22/11/2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi)

Trong quá trình tổ chức cuộc thi, các tác giả có ý tưởng, dự án dự thi sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi và các sở, ngành hỗ trợ các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng kêu gọi vốn, sở hữu trí tuệ,…

5. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi

5.1. Giải thưởng của Cuộc thi:

Tác giả đạt giải cuộc thi được trao Giấy chứng nhận của Ban tổ chức, Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về thành tích sáng tạo khoa học công nghệ và mức tiền thưởng với cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

- 01 Giải nhất: trị giá 20.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) ;

- 02 Giải nhì: trị giá 15.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm triệu đồng) ;

- 03 Giải ba: trị giá 10.000.000 đồng (bằng chữ: Mười triệu đồng) ;

- 04 Giải khuyến khích: trị giá 5.000.000 đồng (bằng chữ: Năm triệu đồng) ;

5.2. Giải thưởng, khen thưởng khác:

- Các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đạt giải sẽ được giới thiệu đại diện của tỉnh tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp vùng, cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; được các sở, ban, ngành giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ khởi nghiệp; được tham gia miễn phí các khóa đào tạo tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; được ưu tiên xét chọn hỗ trợ theo Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 và các chính sách đã được UBND tỉnh ban hành.

- Các giải thưởng, khen thưởng, tài trợ, hỗ trợ khác do các tổ chức, cá nhân khác đề xuất trao thưởng, khen thưởng (nếu có) .

BTC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP