Đảm bảo đo lường, chất lượng tại các của hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
10:17 09/12/2015
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu, kịp thời chấn chỉnh tình trạng gian lận, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các đơn vị kinh doanh và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh thực hiện các nội dung theo Công văn số 129/SKHCN-TĐC.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP