Đào tạo nghiệp vụ quản lý ĐL-CL trong kinh doanh LPG
10:12 09/12/2015
Thực hiện Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh LPG, ngày 22/4/2011 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh đã tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ “Quản lý Đo lường - Chất lượng trong kinh doanh LPG” tại Cảng Vũng Áng.

Lớp gồm 18 học viên là cán bộ công nhân viên của Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung bộ (thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc - PV Gas).
Chương trình đã cung cấp cho học viên các nội dung quan trọng trong hoạt động kinh doanh LPG như: Quản lý nhà nước về Đo lường Chất lượng, các phương tiện đo trong kinh doanh, các hành vi nghiêm cấm và xử phạt vi phạm về Đo lường - Chất lượng trong sản xuất, kinh doanh LPG…
Kết thúc khóa học, các học viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành nghiệp vụ quản lý Đo lường - Chất lượng trong kinh doanh LPG.

Trần Hải Bình

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP