Gần 2.000 cơ quan Nhà nước được chứng nhận TCVN ISO 9001
10:14 09/12/2015
Ngày 10-5, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH-CN) đã tổ chức hội nghị “Sơ kết, triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính Nhà nước”.
Báo cáo của Tổng cục TCĐLCL cho biết, tính đến ngày 30-4, đã có gần 2.000 cơ quan hành chính Nhà nước được nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), phù hợp với TCVN ISO 9001:2000 và TCVN 9001:2008. Đến thời điểm này, Gia Lai là tỉnh duy nhất chưa có cơ quan hành chính Nhà nước nào được cấp giấy chứng nhận.
Việc áp dụng HTQLCL trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ, giúp vận hành cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông “ hiệu quả hơn.
Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, nhất là khâu triển khai hệ thống tiêu chuẩn ở cấp cơ sở.

SGGP Online

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP