Hội thảo - tập huấn công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá.
10:05 09/12/2015
Ngày 17/11/2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở KH&CN Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo - Tập huấn công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá (QLCLSPHH). Tham dự Hội thảo - Tập huấn gồm có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cán bộ phụ trách KH&CN các Sở, Ban nghành cấp tỉnh, Trưởng phòng Công thương, Kinh tế các huyện, thị, thành, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số doanh nghiệp.

Mục đích của cuộc Hội thảo - Tập huấn nhằm nâng cao nhận thức để triển khai tốt các hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỷ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hoá, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh.
Hội thảo - Tập huấn đã được nghe đồng chí Trần Tuyết Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ đánh giá Hợp chuẩn - Hợp quy - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hoạt động công bố, công tác phối kết hợp QLCLSPHH. Đồng thời thông qua cuộc Hội thảo - Tập huấn đã có nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi từ thực tiễn về công tác QLCLSPHH ở địa phương.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP