Hướng dẫn lập và phê duyệt hồ sơ trang thiết bị đo lường của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trước khi đưa vào sử dụng trên địa bàn Hà Tĩnh.
10:18 09/12/2015

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở KH&CN hướng dẫn việc lập và phê duyệt hồ sơ trang thiết bị đo lường của cửa hàng bán lẻ trước khi đưa vào sử dụng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP