Hướng tới ngày Đo lường Việt Nam
10:08 09/12/2015
Ngày 20/1/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh 8/SL nhằm thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên về đo lường của nước ta. Sắc lệnh đã xác định đúng đắn, sáng suốt nhiều nội dung của công tác quản lý về đo lường, tạo điều kiện thuận lợi để đưa công tác đo lường nước ta hội nhập vào dòng chảy của văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới.
Ký cam kết giữa Sở KH&CN với Điện lực Hà Tĩnh nhân kỷ niệm ngày đo lường 20-1

Để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học và thuật hoạt động trong lĩnh vực này, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/1 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam (ĐLVN). Đây là sự đánh giá, biểu dương của Nhà nước đối với những thành tựu mà ĐLVN đã đạt được trong mấy thập kỷ qua; là sự động viên đánh giá cao công sức của đông đảo cán bộ, công chức, các nhà khoa học công tác, hoạt động trong ngành Đo lường.

Ý nghĩa của ngày Đo lường Việt Nam:
Đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật hết sức gần gũi và gắn bó mật thiết với đời sống con người, quen thuộc đến mức như trở thành tự nhiên. Cũng vì vậy thường người ta không để ý đến nó, không dễ dàng cảm nhận được vai trò và tầm quan trọng của nó. Chúng ta hình như “tình cờ” phát hiện ra nó, cảm thấy nó quan trọng khi gặp phải một “trục trặc” nào đó trong cuộc sống. Đo lường cũng đồng thời tạo ra cơ sở định lượng để chúng ta có được các quyết định đúng đắn liên quan đến an toàn và tính mạng của con người ” Đo lường là chìa khoá của mọi ngành khoa học”.
Hoạt động Đo lường pháp quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chi cục TC ĐL CL Hà Tĩnh, vừa đảm bảo tính pháp lý và tính thống nhất về đo lường, đảm bảo công bằng giao dịch thương mại, đồng thời giúp các doanh nghiệp có cơ sở đảm bảo hoạt động quản lý chất lượng. Trong nhiều năm qua việc nắm tình hình phương tiện đo và chỉ đạo tổ chức hoạt động kiểm định được thực hiện tương đối tốt. Số lượng phương tiện đo được kiểm định hằng năm khoảng 30.000 – 40.000 phương tiện đo các loại.
Công tác kiểm tra thanh tra được tổ chức phối hợp các ngành liên quan thường xuyên nhằm ngăn chăn các gian lận trong đo lường thương mại bán lẻ, hướng dẫn cho các tập thể, các cá nhân chấp hành nghiêm Pháp lệnh đo lường và các quy định của pháp luật về đo lường. Chú trọng kiểm tra các phương tiện đo ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng: Cột bơm xăng dầu, trọng lượng bình gas, đồng hồ đo điện, đồng hồ đo nước lạnh, cân khối lượng giao dịch mua bán...
Hoạt động tuyên truyền phổ biến và triển khai các quy định của pháp luật về lĩnh vực đo lường được tổ chức kịp thời. Không chỉ qua các hội nghị tập huấn mà thường xuyên được thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.
Việc thực hiện quản lý đo lường được mở rộng, bám sát với việc phát triển các doanh nghiệp (hằng năm rà soát đối tượng quản lý với ngành quản lý liên quan). Công tác quản lý cơ bản đáp ứng các quy định hiện hành. Hoạt động đo lường đã từng bước đáp ứng  yêu cầu quản lý và đã góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động của sản xuất kinh doanh. Trong những năm tới Chi cục tiếp tục tăng cường hơn nữa nhiệm vụ quản lý đo lường pháp quyền, và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển về kinh tế xã hội của Hà Tĩnh.
Trọng Hoà

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP