Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với taximet trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
08:25 29/10/2018
Thực hiện Quyết định số 172b/QĐ-TĐC ngày 17/10/2018 của Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh về việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với taximet, trong thời gian từ ngày 17/10/2018 đến ngày 31/10/2018. Đoàn báo cáo nhanh kết quả đã kiểm tra một số doanh nghiệp kinh doanh taximet trên địa bàn TP Hà Tĩnh trước, kết quả cụ thể như sau:

Về hồ sơ pháp lý các đơn vị đều cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh taximet. Các Giấy chứng nhận kiểm định được cấp trên cơ sở đối chiếu với bản Báo cáo tình hình sử dụng phương tiện đo của Công ty cung cấp  đảm bảo và trong thời gian hiệu lực kiểm định

Kiểm tra thực tế: Kiểm tra sự nguyên vẹn của tem, kẹp chì, niêm phong gắn trên taximet và kiểm tra sự phù hợp của số tem kiểm định, số sản xuất của taximet… so với Gấy chứng nhận kiểm định được câp thì thấy cơ bản các Doanh nghiệp đã thực hiện tương đối nghiêm túc, có một số tem bị mờ do việc vệ sinh xe chưa chú ý lau dọn đã làm mờ.

Về đo lường lấy ngẫu nhiên 05-10 xe taxi cho chạy trên cùng một quãng đường và thấy chỉ số taximet không có sự sai lệch lớn, đảm bảo trong quy định cho phép.

Thông qua đợt kiểm tra một số Doanh nghiệp kinh doanh Taxi trên TP Hà Tĩnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã  hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa các quy định của Nhà nước về đo lường, cách bảo quản các chứng chỉ kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định, niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm định đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo nhanh của đoàn kiểm tra và trong thời gian tới đoàn sẽ báo cáo cụ thể nội dung chi tiết sau khi đã đã kết thúc việc kiểm tra nhà nước về đo lường trong quản lý, sử dụng taximet tại các đơn vị hoạt động kinh doanh taxi trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh./.

Phòng TBT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP