Kiểm tra về đo lường tại Điện lực Hà Tĩnh
10:00 09/12/2015
Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2010, từ ngày 21/6 đến ngày 28/6/2010, Đoàn kiểm tra của Chi cục TC-ĐL-CL đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về đo lường trong công tác sử dụng, kiểm định công tơ điện của Điện lực Hà Tĩnh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các Chi nhánh điện, Tổ kiểm định do Điện lực Hà Tĩnh quản lý với các nội dung: thực hiện kiểm định và đọc ghi chỉ số của công tơ thu tiền điện hàng tháng tại các hộ.
Qua kiểm tra xác suất, kết quả cho thấy: công tơ sử dụng tại các hộ do đơn vị quản lý đều nguyên niêm chì, trong thời hạn hiệu lực kiểm định và đọc ghi chỉ số chính xác, hợp lý, không có biểu hiện bất thường.
Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở, yêu cầu Điện lực Hà Tĩnh cần phải thực hiện một số vấn đề như chỉnh sửa lại dấu kẹp chì kiểm định và nhanh chóng thay thế, kiểm định những công tơ mới tiếp nhận từ các HTX điện để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP