Kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về đo lường
07:33 31/08/2017
Thực hiện Quyết định số 227/QĐ-TĐC ngày 29/8/2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Đoàn kiểm tra của Chi cục phối hợp UBND Thành phố Hà Tĩnh và Ban quản lý các chợ thực hiện việc chấp hành các quy định của nhà nước về đo lường tại các chợ đóng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Nội dung chủ yếu của hoạt động kiểm tra là rà soát, thống kê việc chấp hành kiểm định cân sử dụng trong hoạt động mua bán tại các chợ và nắm bắt tình hình hoạt động trong quản lý Điểm cân đối chứng của các Ban quản lý chợ.

Sau đợt kiểm tra, căn cứ vào kết quả thực tế, Chi cục sẽ phối hợp với UBND Thành phố Hà Tĩnh, cơ quan kiểm định và Ban quản lý các chợ tổ chức việc kiểm định tập trung tại chỗ cho các hộ kinh doanh tại các chợ nhằm đảm bảo tính pháp lý và độ chính xác của cân sử dụng trong mua bán để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với Điểm cân đối chứng tại các chợ, căn cứ vào Thông tư 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định phép đo lường khối lượng trong thương mại bán lẻ, Chi cục sẽ phối hợp với UBND Thành phố Hà Tĩnh thực hiện việc hướng dẫn Ban quản lý các chợ trong việc đầu tư các trang thiết bị, phương tiện đo cũng như phương thức quản lý theo quy định.

Trần Hải Bình – Chi cục TC ĐL CL

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP