Thông báo đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2011
10:11 09/12/2015
Giải th­ưởng chất lượng quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ t­ướng Chính phú tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia
Lễ trao giải chất lượng quốc gia năm 2010

Tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là cơ hội để các Doanh nghiệp nhìn lại mình qua việc đánh giá nhận xét của người tiêu dùng và của thị trường. Từ đó từng bước đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường kinh doanh.

Thực hiện thông tư số 11/2009/TT- BKHCN ngày 6/5/2009 quy định về giải thưởng chất lượng Quốc gia; Công văn số 85/TĐC-TCCL ngày 24/01/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v Kế hoạch Giải thưởng hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2011. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo một số nội dung về việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2011 như sau:

1. Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự.

2. Các doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2011 đề nghị xem xét và đăng ký theo mẫu gửi kèm theo công văn này, thời gian cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký tham dự: Trước ngày 30/3/2011 sau khi nhận được đăng ký tham dự, Chi cục TCĐLCL sẽ có kế hoạch hướng dẫn các bước tiếp theo.

- Từ ngày 15/4/2011 đến trước ngày 15/6/2011 : Doanh nghiệp xây dựng hồ sơ tham dự (các báo cáo giới thiệu và tự đánh giá) nộp hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực Hội đồng sơ tuyển tỉnh.

- Từ ngày 30/6/2011 đến trước ngày 30/7/2011 Hội đồng sơ tuyển tỉnh đánh giá hồ sơ; Đánh giá tại chỗ đối với doanh nghiệp và gửi kết quả lên Hội đồng Quốc gia.

- Hội đồng Quốc gia thẩm định kết quả, hồ sơ đánh giá của Hội đồng sơ tuyển tỉnh xong trước ngày 30/9/2011.

- Công bố danh sách các doanh nghiệp đạt GTCLQG năm 2011 trước ngày 30/11/2011.

- Lễ trao giải “Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2011” được tổ chức tại Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam, dự kiến ngày 11/12/2011.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh xem xét, đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2011.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - 39 Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh; điện thoại 0393.892447./.

P. GIÁM ĐỐC SỞ

CHI CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đường Thị Lệ Hà

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2011

REGISTRATION OF PARTICIPATION IN THE NATIONAL QUALITY AWARD YEAR 2011

I. CHI TIẾT VỀ DOANH NGHIỆP / DETAILS OF COMPANY

TÊN DOANH NGHIỆP / NAME OF COMPANY :

TÊN GIAO DỊCH / BUSINESS NAME:

ĐỊA CHỈ / ADDRESS:

Tel:

Fax:

Email:

Web:

GIÁM ĐỐC / NAME OF CHIEF EXECUTIVE:

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP / INDUSTRY SECTOR:

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP / TYPE OF COMPANY: Sản xuất/ Manufacturing £          Dịch vụ /Service £

MÃ SỐ THUẾ / TAX CODE:

Nếu doanh nghiệp là chi nhánh của một doanh nghiệp khác xin cung cấp những thông tin sau:

If company is subsidiary of another corporation, please furnish the following information:

TÊN DOANH NGHIỆP CHÍNH / NAME OF MOTHER COMPANY :

TÊN GIAO DỊCH / BUSINESS NAME:

ĐỊA CHỈ / ADDRESS:

Tel:

Fax:

Email:

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN TRUNG BÌNH VÀO NHỮNG NĂM

AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES AS AT THE END OF THE FOLLOWING YEARS

2009 .......................                     2010 .......................             2011 .......................

CÁC NĂM ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA / DATE YOUR SUCCESSFUL VIETNAM QUALITY AWARD RECEIVED:

CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ ÁP DỤNG / MANAGEMENT SYSTEMS APPLIED IN YOUR  COMPANY:

ISO 9001 £   ISO 14001 £   ISO 17025 £   HACCP £   ISO 22000 £  GMP £

II. NGƯỜI GIAO DỊCH CHÍNH THỨC / CONTACT POINT PERSON FOR CORRESPONDENCE

HỌ VÀ TÊN / NAME: CHỨC VỤ / DESIGNATION:

PHÒNG, BAN / DIVISION, DEPARTMENT:

Tel:                                   Fax:                                     Email:

III. CAM ĐOAN / AFFIRMATION

CHÚNG TÔI XIN CAM ĐOAN NHỮNG THÔNG TIN TRÊN LÀ CHÍNH XÁC

WE DECLARE THAT ALL INFORMATION GIVEN IS ACCURATE TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE

GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu)

Ngày       tháng         năm

Name of CEO (Signature and seal)                                                                                               Date

Bản đăng ký tham dự xin gửi về Thường trực Hội đồng sơ tuyển: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 39 - Đường Vũ Quang - TP. Hà Tĩnh.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP