Thông điệp ngày tiêu chuẩn Thế giới 14/10
10:15 09/12/2015
Tiêu chuẩn quốc tế IEC, ISO và ITU có vai trò rất quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả - một vấn đề đã được đặt lên hàng đầu do các thách thức toàn cầu như tính bền vững và sự bất ổn định về tài chính đã và đang buộc các tổ chức phải vượt qua để đạt được kết quả tốt hơn với ít lãng phí hơn.

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10 năm nay với chủ đề "Tiêu chuẩn giúp gia tăng hiệu quả - Lãng phí ít hơn, kết quả tốt hơn" một lần nữa nhấn mạnh vai trò to lớn của tiêu chuẩn trong việc hỗ trợ các tổ chức đạt được mục tiêu đề ra thông qua việc thực thi các quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu với chi phí và lãng phí tối thiểu.

Tiêu chuẩn không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh doanh cho các tổ chức nói riêng mà còn mang lại hiệu quả cao hơn cho toàn xã hội nói chung, giúp cho xã hội sử dụng tốt hơn các nguồn lực để góp phần tạo lập một thế giới bền vững hơn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP