Thông tin cảnh báo về “Mũ bảo hiểm bơm hơi” chưa được chứng nhận hợp quy, không sử dụng cho người tham gia giao thông trên mô tô xe máy
09:56 09/12/2015
Gần đây trên một số phương tiện truyền thông đại chúng có đưa thông tin quảng cáo về loại “Mũ bảo hiểm bơm hơi” của Công ty cổ phần sản xuất thương mại Vi Thy chưa chính xác, dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá có ý kiến như sau:
1. “Mũ bảo hiểm bơm hơi” do Công ty cổ phần sản xuất thương mại Vi Thy thiết kế, sản xuất, có 02 chỉ tiêu: Độ bền đâm xuyên và kết cấu mũ chưa đạt chất lượng theo QCVN 2: 2008/BKHCN (theo kết quả thử nghiệm tại phiếu kết quả thử nghiệm số KT3-1063CK8 ngày 17/3/2008 của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3). Sản phẩm này chưa được chứng nhận phù hợp với QCVN 2:2008/BKHCN nên không sử dụng cho người tham gia giao thông trên mô tô xe máy. Ngày 25/02/2010 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có văn bản số 179/TĐC-HCHQ gửi Công ty cổ phần sản xuất thương mại Vi Thy về vấn đề này và yêu cầu Công ty lưu ý khi quảng cáo tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. ( Gửi kèm công văn 179/TĐC-HCHQ).
2. Để xử lý các thông tin sai lệch về chất lượng mũ bảo hiểm dễ gây nhầm lẫn, gây mất an toàn cho người sử dụng khi tham gia giao thông trên môtô, xe máy ngày 05/03/2010 Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá đã chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá miền Nam chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Vi Thy. Qua kiểm tra cho thấy Công ty có Bản tự công bố tiêu chuẩn chất lượng “Mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp” ( Bicyle Helmets) số 01/2009, công bố TCCS01: 2009/ Vi Thy, do tổng giám đốc Võ Văn Bé ký ngày ngày 11/07/2009. Công ty chưa được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo QCVN 2: 2008/BKHCN cho bất kỳ loại mũ bảo hiểm nào. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô - xe máy, thông báo rõ trên nhãn sản phẩm và tại nơi bán là loại mũ bảo hiểm bơm hơi này không sử dụng cho người đi mô tô xe máy .
Việc đưa thông tin quảng cáo trên trang Web Shoplinhnhi.com; vatgia.com/tranghuahitech, …: “Mũ bảo hiểm bơm hơi” phù hợp với QCVN2: 2008/ BKHCN, đã thoả mãn các chi tiết kỹ thuật của tiêu chuẩn TCVN 5756: 2001, đã được Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 chứng nhận chất lượng” là không đúng hoặc đưa hình ảnh trên phương tiện truyền hình về hình ảnh người đi mô tô – xe máy với loại “Mũ bảo hiểm bơm hơi” nêu trên sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Cơ quan chức năng và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xử lý sai phạm của Công ty.
Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá đề nghị các cơ quan truyền thông lưu ý xem xét kỹ nội dung quảng cáo trước khi đưa lên thông tin đại chúng, cảnh báo cho người tiêu dùng tránh sự hiểm lầm với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy và không sử dụng loại “Mũ bảo hiểm bơm hơi” này khi tham gia giao thông trên phương tiện mô tô-xe máy, vì có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng.

(Cục QLCLSPHH)

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP