Thông Tư số 11/2010/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
10:03 09/12/2015
Ngày 30 tháng 7 năm 2010 Bộ khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (Thay thế Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2007)

Thông tư 11/2010/TT-BKHCN quy định:
- Đối với quy định về đo lường: Sai số cho phép trong kết quả đo của phép đo lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán với các tổ chức, cá nhân hoặc trong kiểm tra không vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo được quy định tại quy trình kiểm định tương ứng. Và không vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của hệ thống đo được quy định tại Văn bản kỷ thuật đo lường Việt Nam. Các thương nhân bán lẻ xăng dầu cần có các ca đong, bình đo, và các ống đo chia độ có phạm vi đo phù hợp
- Đối với quy định về Tiêu chuẩn Chất lượng: Xăng dầu sản xuất, lưu thông, nhập khẩu phải đáp ứng yêu cầu QCVN1: 2009/BLHCN, Quy chuẩn Kỷ thuật Quốc gia về xăng nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Thương nhân là tổng đại lý, đại lý, cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải có hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng) đối với từng loại xăng dầu khi nhập vào do nhà phân phối cung cấp. Thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về: tên, chủng loại xăng dầu. Cung cấp xăng dầu đúng chất lượng, chủng loại đã thông báo.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì tổ chức thực hiện việc kiểm tra đo lường, chất lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra về đo lường , chất lượng tại các đơn vị bán lẻ xăng dầu trên địa bàn địa phương theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2010
Xem chi tiết thông tư: Thông Tư 11

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP