Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh phấn đấu doanh thu 127 tỷ đồng trong năm 2022
15:20 28/04/2022
Năm 2022, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh phấn đấu nộp ngân sách đạt 6,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Sáng 23/4, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQTnăm 2021, kế hoạch năm 2022; báo cáo của ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch 2022; báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch 2022.

Năm 2021, công ty đã hoàn thành kế hoạch được giao, triển khai thực hiện thu gom rác tại 10 phường, 2 xã, hằng ngày thu gom trên 300 km đường phố, ngõ xóm với tổng khối lượng 33.000 tấn rác thải/năm; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện, các lễ hội do tỉnh và thành phố tổ chức.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Vĩnh trình bày báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Công tác vệ sinh môi trường, xử lý mùi, xử lý khói được đảm bảo, kết quả quan trắc môi trường năm 2021 các chỉ tiêu đều thấp hơn so với ngưỡng quy định hiện hành. Trong năm, nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải đã xử lý 44.000 tấn rác thải.

Năm 2021, công ty đã hoàn thành công tác kiểm tra 96,37 km đường giao thông nội thành; hoàn thành công tác quản lý vận hành 121 trạm điều khiển chiếu sáng với 189 km đường dây, 6.982 bộ đèn các loại, 571 điểm trang trí và 2 đài phun nước.

Ông Nguyễn Duy Bằng - Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh trình bày báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch 2022

Công ty cũng đã hoàn thành công tác chăm sóc, duy trì thường xuyên 191.266m 2 thảm cỏ; 11.259m 2 thảm lá màu, bồn hoa; 16.132m 2 cây đường viền; 12.125 cây bóng mát các loại.

Trong năm, cán bộ, công nhân viên công ty đã đóng góp hơn 35 sáng kiến trong công tác quản lý và công tác cải tiến sản xuất. Các sáng kiến được đưa vào áp dụng đã mang lại hiệu quả cao, làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Công Hoài - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật: Đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục tập trung công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên và mở rộng ngành nghề dịch vụ.

Nhờ đó, năm 2021, tổng doanh thu của đơn vị đạt 126,36 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch, tăng 11% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 5,9 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch, tăng 12% so với thực hiện 2020. Nộp NSNN 6,3 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng 7% so với thực hiện năm 2020. Thu nhập bình quân đầu 6,7 triệu đồng/ người/tháng, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Tại đại hội, các cổ đông cũng nghe và biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022; tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022… Đồng thời, thảo luận, góp ý nhiều nội dung, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong thời gian tới.

Cổ đông công ty theo dõi báo cáo tại đại hội

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu 127 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5,9 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 6,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo đó, công ty tập trung đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng quản lý; tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; tổ chức đào tạo, tham quan học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có chính sách thu hút công nhân lành nghề; quản lý, vận hành nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải đạt hiệu quả và tiết kiệm...

Theo baohatinh.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP