Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016
16:05 11/03/2016
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước.

Thực hiện Công văn số 222/TĐC-TCCL ngày 24/02/2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016. Đây là cơ hội lớn cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà Tĩnh khẳng định mình trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo ra sản phẩm, hàng hóa dịch vụ có chất lượng cao và cũng là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc.  Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thông báo với các Sở, ngành và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh biết và đăng lý tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016. Chi tiết cụ thể như sau:
Thông tin liên quan về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia xem tại địa chỉ Website:http://www.giaithuong.org.vn.
Các tổ chức, doanh nghiệp nộp bản đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 (gửi kèm) về chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo địa chỉ 39 –Vũ Quang- TP Hà Tĩnh trước ngày 25/8/2016
Trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn vướng mắc xin liên hệ trực tiếp: Phòng TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh. Điện thoại: 0393.858661 - Email: cctcdlcl.skhcn@hatinh.gov.vn để được hướng dẫn
Rất mong nhận được đăng ký tham dự của các Sở, ngành và của các tổ chức, Doanh nghiệp./.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP