Hội nghị tập huấn: “Bàn về Mạng lưới TBT Việt Nam nhằm triển khai cam kết TBT trong WTO và các cam kết quốc tế khác mà Việt Nam là Thành viên”
10:31 09/12/2015
Thực hiện nhiệm vụ “ tăng cường hoạt động ban liên ngành về TBT và mạng lưới TBT Việt Nam nhằm đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao về TBT trong các diễn đàn quốc tế (WTO), khu vực (ASEAN,APEC…) và trong hội nhập kinh tế quốc tế thuộc Dự án 5 của Đề án TBT giai đoạn 2011-2015, Văn phòng TBT Việt Nam đã tổ chức “ Hội nghị tập huấn và bàn về Mạng lưới TBT Việt Nam nhằm triển khai cam kết TBT trong WTO và các cam kết quốc tế khác mà Việt Nam là Thành viên” tại Thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị gồm có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL với mục tiêu trao đổi và thống nhất giải pháp với các Bộ/Địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam về định hướng hoạt động TBT trong thời gian tới.

Khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục TCĐLCL giới thiệu nội dung của chương trình tập huấn gồm 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực Mạng lưới TBT Việt Nam

Trong chuyên đề này, ngoài việc bồi dưỡng kiến thức về TBT cho các cán bộ thuộc mạng lưới, TBT Việt Nam còn cung cấp thêm thông tin về tình hình thực hiện với một số thông tin như: kết quả quả trình hội nhập quốc tế từ khi Việt Nam gia nhập WTO, báo cáo kinh nghiệm hoạt động TBT quốc tế, báo cáo tình hình hoạt động TBT của Bộ và của các địa phương…

Chuyên đề 2: Phổ biến kiến thức nghiệp vụ, bao gồm: các thông tin được cập nhật từ Ủy ban TBT, thông tin liên quan đến đến hoạt động TCĐLCL và tình hình thực hiện nghĩa vụ về TBT của Việt Nam năm 2015.

Với chuyên đề này chủ yếu trao đổi kiến thức nghiệp vụ như: Hoạt động trao đổi thông tin của Ủy ban TBT/WTO và công tác cảnh báo của Việt Nam đối với các biện pháp kỹ thuật của nước ngoài; Cam kết TBT trong FTA; Phần mềm NSS thông báo về TBT và ý kiến của các nước Thành viên và kỹ năng tìm kiếm, tra cứu thông tin tại một số trang web phục vụ cho hoạt động làm Bản tin về TBT của các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT Việt Nam hướng dẫn cách khai thác một số trong web TBT Kenya, Know TBT, Eur Lex của Hàn Quốc, Malaysia Export Alert và của Châu Âu.

Chuyên đề 3: Trau dồi kỹ năng thực hành ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) các nội dung mới được cập nhật liên quan đến TBT bằng tiếng Anh

Các hoạt động trong chuyên đề này chủ yếu trao đổi những thông tin cơ bản về TBT bằng tiếng Anh dựa vào tài liệu do Văn phòng TBT Việt Nam soạn thảo. Ngoài ra, các thành viên cũng tham gia các trò chơi vận động, đối thoại bằng ngoại ngữ để cùng trao đổi kiến thức, quan điểm về quản lý trong lĩnh vực TBT.

Qua khoá tập huấn, những thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về TBT được các thành viên trong Mạng lưới TBT Việt Nam chia sẽ cùng nhau để giúp cho hoạt động TBT tại địa phương nói riêng và hoạt động TBT Việt Nam nói chung ngày càng hiệu quả nhằm hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Phòng TBT - Chi cục TCĐLCL Hà Tĩnh

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP