Tập huấn Quản lý đo lường chất lượng năm 2015 tại huyện Vũ Quang.
10:28 09/12/2015
Ngày 22/5/2015, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn Quản lý đo lường chất lượng năm 2015.

Tham dự lớp tập huấn gồm có 112 học viên đến từ các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn,  ban quản lý chợ, các hộ kinh doanh, thương nhân, thành viên HTX.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được CBCC Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình bày những vấn đề chung, cơ bản về đo lường chất lượng, quản lý phương tiện đo, quản lý hàng đóng gói sẵn theo định lượng, quyền và nghĩa vụ trong hoạt động đo lường, kiểm tra nhà nước về đo lường, trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường, xử lý vi phạm về đo lường, triển khai nhiệm vụ tại địa phương và phổ biến các Nghị định, quy định, văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng…

Ngoài ra, lớp tập huấn đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác quản lý đo lường tại địa phương. Thông qua lớp tập huấn các học viên đã có thêm những kinh nghiệm, kiến thức về công tác quản lý đo lường chất lượng để hoạt động Đo lường chất lượng ngày càng có hiệu quả và phát huy vai trò quản lý nhà nước trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng.

Theo: TBT – Chi cục TCĐLCL Hà Tĩnh

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP