Đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ KH&CN trọng tâm giai đoạn 2021-2025
15:43 12/02/2020
Thực hiện Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021; Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh;

Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2021 theo đúng các quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước và các nghị định, thông tư hướng dẫn, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các tổ chức và cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN)

....

Hồ sơ đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025

- Công văn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN của ngành, huyện, đơn vị;

- Phiếu đề xuất, đăng ký, tổng hợp của ngành, huyện, tổ chức và cá nhân.

Hồ sơ đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2021 và nhiệm vụ KH&CN trọng tâm giai đoạn 2021-2025 gửi về Phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh (142 đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh) và bản mềm theo địa chỉ mail: phongqlkh.skhcn@hatinh.gov.vn

*/ Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: ngày 20 tháng 4 năm 2020;

Đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh quan tâm, triển khai đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ KH&CN trọng tâm giai đoạn 2021-2025 đáp ứng yêu cầu, gửi về Sở KH&CN để tổng hợp trình Hội đồng KH&CN tỉnh và báo cáo UBND tỉnh, Bộ KH&CN theo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ theo địa chỉ trên hoặc gọi điện thoại 0913368465 (Lê Đình Doãn, TP Quản lý khoa học) để được giải đáp kịp thời./.

Thông báo và Biểu mẫu đăng ký theo File đính kèm:

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP