Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ: Trung tâm KHCN - Tư vấn đầu tư nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.
13:03 18/12/2020

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP