Thông báo tổ chức đánh giá kết quả đề tài không sử dụng ngân sách Nhà nước: "Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu nông thôn mới"
17:05 20/09/2019

Sở KH&CN Hà Tĩnh nhận được văn bản số 396/VPĐP-HCTH ngày 16/9/2019 của Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM tỉnh về việc đề nghị Sở KH&CN Hà Tĩnh xem xét và tổ chức đánh giá kết quả đối với đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu nông thôn mới. Đây là đề tài không sử dụng ngân sách Nhà nước. (Kết quả File đính kèm)

Sở KH&CN thông báo cho tổ chức, cá nhân biết. Nếu trùng với kết quả đã nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thì xin liên hệ với Sở KH&CN Hà Tĩnh (qua phòng Quản lý Khoa học - số điện thoại công chức phụ trách 0915136777; email: phongqlkh.skhcn@hatinh.gov.vn) để đối chiếu, thẩm định.

Trân trọng!

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP