Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018
11:13 29/01/2018
Thực hiện Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kính mời các tổ chức và cá nhân có điều kiện tham gia chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2018, theo danh mục đính kèm.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì;

- Thuyết minh đề tài, dự án;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì;

- Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ trì và phối hợp thực hiện;

- Văn bản xác nhận sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của đơn vị và các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp có huy động kinh khí từ nguồn khác);

Lưu ý : Các văn bản trong Hồ sơ phải có xác nhận, đóng dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân đăng ký chủ trì.

Số lượng hồ sơ dự tuyển: gồm 01 bản gốc và 10 bản sao, được niêm phong và ghi rõ bên ngoài bao bì:

  • Tên đề tài, hoặc dự án;
  • Họ tên cá nhân đăng ký chủ trì;
  • Tên và địa chỉ cơ quan đăng ký chủ trì;

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, số 142 đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh

Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất đến ngày 30/4/2017.

Các biểu mẫu được đăng tài trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, địa chỉ truy cập: http://skhcn.hatinh.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học – Sở KH&CN; Điện thoại: 02393 858211, hoặc 0913368465; E-mail: phongqlkhhatinh@gmail.com

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP