Kế hoạch Thanh tra chuyên đề năm 2015 về hàng đóng gói sẵn
09:27 05/01/2016
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 908/BKHCN-Tra ngày 30/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2015 về hàng đóng gói sẵn và Văn bản số 1454/UBND-VX ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thanh tra chuyên đề năm 2015 về hàng đóng gói sẵn.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề năm 2015 về tiêu chuân, đo lường, chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn:

I. Mục tiêu cuộc thanh tra

1. Tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và sở hữu công nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng, các cấp, các ngành và toàn xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật chuyên ngành nói chung và đối với hàng đóng gói sẵn nói riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành KH&CN.

2. Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn.

3. Khẳng định vai trò, trách nhiệm kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành chức năng liên quan về công tác quản lý nhà nước và thống nhất về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn trong hệ thống Thanh tra KH&CN.

II. Nội dung, đối tượng

- Nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, sở hữu công nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng đóng gói sẵn.

- Đối tượng thanh tra:  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, sang chiết, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo).

- Loại sản phẩm hàng hóa: Nông sản, sản phẩm từ nông sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, sữa, sản phẩm từ sữa, thủy sản, sản phẩm từ thủy sản, bánh, mứt, kẹo, đường, bia rượu, nước giải khát, nước uống, muối, mỳ chính, bột gia vị, nước mắm, nước chấm, nước sốt, xà phòng, chất tẩy rửa, dầu nhờn, khí đốt hóa lỏng, sơn, xi măng.

III. Thời gian, phạm vi và hình thức thanh tra

1. Thời hạn thanh tra: 30 ngày (tháng 7, 8, 9 năm 2015)

2. Phạm vi thanh tra: 13 huyện, thị xã, thành phố thuộc địa bàn tỉnh.

3. Hình thức thanh tra: Thanh tra theo chỉ đạo của Bộ KH&CN.

Thanh tra Sở KH&CN

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP