Thông báo thanh tra: Thanh tra chuyên đề năm 2014 về đo lường và an toàn bức xạ.
09:18 05/01/2016
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 1159/BKHCN-TTra ngày 04/4/2014 và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh số 1497/UBND-VX ngày 15/4/2014 về việc triển khai thanh tra chuyên đề năm 2014 về đo lường và an toàn bức xạ;

Từ ngày 23/6/2014 Sở KH&CN sẽ tiến hành thanh tra về đo lường đối với các cơ sở sử dụng phương tiện đo khối lượng, phương tiện đo dùng trong y tế, đồng hồ đo nước lạnh (thuộc danh mục phương tiện đo Nhóm 2) và an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn tỉnh (Kèm theo Quyết định và danh sách đối tượng thanh tra).

Vậy thông báo để các cơ sở biết và hợp tác cùng các Đoàn thanh tra để thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định./.

Thanh tra Sở KH&CN

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP