Triển khai công tác thanh tra chuyên đề năm 2014
09:16 05/01/2016
Thực hiện công văn số 1159/BKHCN-Ttra ngày 04/4/2014 của Bộ KH&CN đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 1479/UBND-VX v/v triển khai thanh tra chuyên đề về phương tiện đo nhóm 2 và an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị x - quang y tế trên địa bản tỉnh.

Để triển khai thực hiện tốt thanh tra diện rộng năm 2014 chuyên đề "thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với một số phương tiện nhóm 2 (tập trung các loại cân khối lượng, thiết bị đo điện, nước, thiết bị đo dùng trong y tế) và an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở KHCN thành lập ban chỉ đạo, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Bộ KH&CN theo quy định./.

Theo Thanh tra KH&CN Hà Tĩnh

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP