Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo" tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
15:24 23/07/2020
Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh” (Ban Tổ chức Cuộc thi);

Thực hiện Kế hoạch số 915/KH-BTCCT ngày 14/7/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 và Quyết định số 916/QĐ-BTCCT ngày 14/7/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020;

Để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh và tổ chức thành công Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, Ban Tổ chức Cuộc thi kính đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, các Hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến, đồng thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia và nộp hồ sơ dự thi với các nội dung chính như sau:

1. Đối tượng dự thi

Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp (trừ người nước ngoài) có ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo được triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

2. Lĩnh vực dự thi

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc tất cả các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được hình thành và triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mà pháp luật không cấm.

3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi

- Hồ sơ dự thi:

Hồ sơ dự thi gồm 07 bộ bản giấy (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và 01 bản điện tử (gửi qua mail: phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn ), được trình bày bằng Tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm:

(1) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu ĐK-1A; ĐK-1B);

(2) Thuyết minh sản phẩm, dự án khởi nghiệp theo mẫu (Mẫu DA-01);

(3) Sản phẩm mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có);

- Thời hạn đăng ký và địa chỉ nhận hồ sơ:

+ Hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ 00, ngày 28/9/2020

+ Địa chỉ nhận hồ sơ:

Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức

Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành

Địa chỉ: Số 142 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 02393.858865 / 0975577477 (chuyên viên phụ trách hướng dẫn xây dựng và tiếp nhận hồ sơ).

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP