Chấm sơ khảo Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.
16:42 13/12/2021
Thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-BTCCT ngày 14/7/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 và Quyết định số 1018/QĐ-BTCCT ngày 14/7/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành 02 văn bản thông báo gửi các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo đăng ký tham gia Cuộc thi. Đến hết thời gian thông báo, Ban Tổ chức đã nhận được 40 ý tưởng, dự án tham gia dự thi.

Chiều ngày 13/12/2021, Ban Tổ chức tổ chức họp Hội đồng chấm sơ khảo. Hội đồng đã phân tích, đánh giá theo các tiêu chí và chấm điểm lựa chọn được 12 ý tưởng, dự án vào vòng thi chung kết, dự kiến vào cuối tháng 12/2021.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đến đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; từ đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng trong giai đoạn khởi nghiệp; kết nối để kêu gọi đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho các sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng.

Phan Cử

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP