Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh
11:06 17/09/2023
Căn cứ Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; và đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sau khi có sự thống nhất của các cơ quan liên quan. UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP