Nghiệm thu dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển NHTT "Tượng Sơn" dùng cho sản phẩm rau, củ, quả Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
15:40 17/11/2022
Sáng ngày 17/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh nghiệm thu dự án Tạo lập, quản lý và phát triển NHTT "Tượng Sơn" dùng cho sản phẩm rau, củ, quả Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh do Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư công nghệ IPS chủ trì thực hiện. Ông Nguyễn Huy Trọng - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Sau 15 tháng triển khai, dự án đã hoàn thành mục tiêu: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đối với nhãn hiệu tập thể (NHTT) "Tượng Sơn"; Thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý NHTT; Nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm mang NHTT; Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từng bước mở rộng ra ngoài địa bàn tỉnh; Xây dựng được phương án, kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thương hiệu "Tượng Sơn" ra toàn quốc, trở thành một thương hiệu nổi bật trên thị trường.

Chủ nhiệm dự án Bùi Anh Vũ - Giám đốc Công ty IPS trình bày báo cáo tổng kết tại Hội đồng

Ngày 14/03/2022, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 18138/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 414024 cho NHTT "Tượng Sơn" - Hội Nông dân xã Tượng Sơn làm chủ sở hữu Giấy chứng nhận.

UVPB: Bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch - Phản biện tại Hội đồng

Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của dự án, các nội dung logic, đảm bảo tính khoa học trên nền tảng ý kiến của tập thể có sự tham vấn từ chuyên gia, đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật. Hệ thống tài liệu được biên soạn đầy đủ, đủ căn cứ pháp lý, có tính kế thừa và đã được kiểm chứng qua thực tiễn, đảm bảo tính khả thi để phục vụ công tác quản lý, sử dụng NHTT "Tượng Sơn". Bên cạnh những kết quả đã được cập nhật trong báo cáo, đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện báo cáo, giao phòng Quản lý Công nghệ chuyên ngành kiểm tra, báo cáo lại với Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP