Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” cho sản phẩm bánh đa nem của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16:41 10/11/2022
Bánh đa nem là sản phẩm truyền thống, có lịch sử hình thành và phát triển từ khá lâu, có tên gọi dân gian là “bánh ram”, gắn liền với thôn Bình, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh. Thực tế cho thấy, trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều nhãn hiệu cộng đồng sau khi được tạo lập đã giúp các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh ổn định và tăng giá bán, như sản phẩm Nhung hươu thuộc chỉ dẫn địa lý “Nhung hươu Hương Sơn”; chỉ dẫn địa lý "Bưởi Phúc Trạch"; sản phẩm cam mang nhãn hiệu chứng nhận “Cam Thượng Lộc”; “Cam Khe Mây”...

Trên cơ sở và bối cảnh đó Sở KH&CN Hà Tĩnh đã đặt hàng nhiệm vụ: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” cho sản phẩm bánh đa nem của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh , bà Đào Phương Hạnh - Công ty TNHH Luật ALIAT LEGAL chủ nhiệm thực hiện dự án.

Mục tiêu của dự án: Xác định được thông tin hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh đa nem của thành phố Hà Tĩnh; tạo lập thành công quyền SHTT đối với NHCN “Bánh đa nem Hà Tĩnh”; thiết lập được hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác giá trị NHCN “Bánh đa nem Hà Tĩnh”; tổ chức thí điểm cho 03 chủ thể đáp ứng điều kiện sử dụng NHCN “Bánh đa nem Hà Tĩnh” và các chủ thể này triển khai sản xuất đưa vào lưu thông trên thị trường các sản phẩm bánh đa nem mang NHCN.

Ngày 10/11, Hội đồng KHCN chuyên ngành cấp tỉnh đã tổ chức họp thông qua và chấm điểm đồng ý cho triển khai.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP