Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Kỳ Anh”
16:37 10/11/2022
Ngày 10/11/2022, tại Sở KH&CN, Hội đồng KHCN chuyên ngành cấp tỉnh đã tổ chức họp xét duyệt dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Kỳ Anh” cho sản phẩm gạo của huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh" do ông Nguyễn Tuấn Hưng- Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và sở hữu trí tuệ CIPTEK làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của dự án: Xác định được thông tin hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm gạo Kỳ Anh; tạo lập thành công quyền SHTT đối với NHCN “Gạo Kỳ Anh”; thiết lập được hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác giá trị NHCN “Gạo Kỳ Anh”; phát triển được ít nhất 03 chủ thể đáp ứng điều kiện sử dụng NHCN “Gạo Kỳ Anh” và các chủ thể này triển khai sản xuất đưa vào lưu thông trên thị trường các sản phẩm gạo Kỳ Anh.

Tại buổi xét duyệt, các thành viên Hội đồng đã nêu câu hỏi, trao đổi những nội dung liên quan đến dự án và yêu cầu Chủ nhiệm làm rõ. Sau khi chấm điểm, dự án đã đủ điều kiện triển khai trong thời gian 18 tháng.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP