Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Mực Thạch Kim" dùng cho sản phẩm cá mực của vùng Cửa Sót
12:17 11/12/2019
Từ lâu, thị trường trong và ngoài tỉnh đã biết đến các mặt hàng hải sản ở vùng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà. Hải sản ở đây rất đa dạng, phong phú và có hương vị riêng, nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được thương hiệu. Để góp phần đưa thương hiệu "Mực Thạch Kim" nói riêng và hải sản Cửa Sót nói chung. Đồng thời, để góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc mà người dân nơi dây còn trăn trở. Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt đề xuất dự án: "Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Mực Thạch Kim" dùng cho sản phẩm cá mực của vùng Cửa Sót - Thạch Kim- huyện Lộc Hà", do ông Lê Kim Hải làm chủ nhiệm và được Hội đồng KHCN chuyên ngành cấp tỉnh tổ chức họp xét duyệt vào sáng ngày 11/12/2019.

Mục tiêu dự án đưa ra: Xây dựng được bộ hồ sơ chi tiết, đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở khoa học và thực tiễn để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng và ban hành được các văn bản về quản lý nhãn hiệu chứng nhận và các công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng và vận hành thử nghiệm thành công mô hình quản lý, cơ chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận nhằm đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng một số công cụ phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Mực Thạch Kim" sau khi được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, đảm bảo mang nhãn hiệu khi lưu thông trên thị trường có thông tin đầy đủ, đáp ứng các quy định của pháp luật về sản phẩm và được pháp luật bảo vệ.

Kết luận buổi xét duyệt, ông Đỗ Khoa Văn - GĐ Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng KHCN đã có kết luận: Hội đồng đồng tình cao đề xuất của dự án, nội dung phù hợp với chủ trương của tỉnh; phải tư vấn cho người sử dụng quản lý tốt nhãn hiệu khi được cấp; từng bước hướng đến xây dựng đa dạng nhãn hiệu cho sản phẩm qua chế biến.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP