Xây dựng, quản lý và phát triển NHCN cho "nước mắm Kỳ Ninh"
12:19 11/12/2019
Nước mắm Kỳ Ninh - Kỳ Anh đã có tuổi đời từ hơn trăm năm, không chỉ nổi tiếng ở Hà Tĩnh mà còn được người tiêu dùng trong cả nước yêu thích, tin dùng. Tuy nhiên, để nước mắm Kỳ Ninh sớm có nhãn hiệu chứng nhận là sự mong muốn của cộng đồng những người sản xuất và kinh doanh loại nước mắm này. Với dự án "Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Nước mắm Kỳ Ninh" cho sản phẩm nước mắm của Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh" do ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt làm chủ nhiệm, sẽ sớm đáp ứng cho người dân nơi đây đạt được nguyện vọng lâu nay.

Dự kiến kết quả: Sau khi kết thúc dự án, Danh tiếng, uy tín của sản phẩm nước mắm Kỳ Ninh sẽ được nâng cao, tăng khả năng canh tranh của sản phẩm trên thị trường; khôi phục và phát triển sản phẩm trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất sản phẩm nước mắm; sản phẩm mang NHCN khi bị xâm phạm được pháp luật bảo vệ; kết quả của dự án về phương pháp xây dựng hệ thống tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận có thể dùng làm tài liệu để tham khảo, áp dụng cho việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm khác của địa phương.

Dự án đã được Hội đồng KHCN chuyên ngành cấp tỉnh thông qua ngày 11/12 và đồng ý cho triển khai.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP