Doanh nghiệp KH&CN được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.
09:23 14/10/2019
Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 03 năm 2019. Trong đó, tại Khoản 1 Điều 13 quy định: “ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai.”

Ngày 04/9/2019, Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính có công văn số 97/QLCS-TSTT về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP