Họp xét cho vay vốn quỹ Phát triển khoa học và công nghệ
11:12 23/09/2016
Ngày 23/9/2016, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tổ chức họp xét cho vay vốn Quỹ phát triển KH&CN tỉnh đối với dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất lợn giống tại Hợp tác xã Huệ Hùng, địa chỉ Thôn Trung Tâm – xã Ngọc Sơn – Huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu của dự án: Dự án sẽ tạo ra được nguồn con giống cho các vùng chăn nuôi tập trung trong huyện, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng cao, giải quyết việc thiếu giống trên địa bàn, giải quyết việc làm cho nhiều bà con nhân dân trong huyện, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng hiệu quả trong chăn nuôi lợn của bà con, giảm dần chăn nuôi manh mún không đảm bảo môi trường.

Nội dung: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi lợn nái; Xây dựng mô hình quy mô 600 con lợn nái bố mẹ, hàng năm tạo ra 13.000 con lợn giống thương phẩm theo mô hình công nghiệp với chu trình khép kín, tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt; Đào tạo và nhân rộng mô hình chăn nuôi vệ tinh cho bà con nhân dân trong vùng.

Hội đồng đánh giá cao thuyết minh dự án, đây là dự án đề xuất nuôi lợn nái đầu tiên của huyện Thạch Hà. Việc triển khai dự án sẽ giải quyết được vấn đề thiếu lợn giống của huyện Thạch Hà, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn. Phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại, chăn nuôi vệ tinh dựa trên sự hỗ trợ của hợp tác xã. Hội đồng thống nhất đồng ý đề nghị cho vay, tuy nhiên, HTX cần làm rõ, bổ sung mục tiêu, quy trình công nghệ, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch triển khai dự án, tài sản thế chấp...

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP