Quyết định số 32/QĐ-UBND, ngày 09/01/2023
16:48 12/01/2023
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP