Những thông tin cần biết về mã số mã vạch khi bán và mua hàng hóa
09:54 31/12/2015
1.Giới thiệu về mã vạch:
- Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho, người ta thường in trên hàng hóa một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hóa. Mã số, mã vạch của hàng hóa bao gồm hai phần: Mã số của hàng hóa và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.
- Mã số của hàng hóa là một dãy con số dùng để phân định hàng hóa, áp dụng trong quá trình luân chuyển hàng hóa từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẽ tới người tiêu dùng. Nếu thẻ căn cước giúp ta phân biệt người này với người khác thì mã số hàng hóa là “ thẻ căn cước” của hàng hóa, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hóa khác nhau.
2.Tính chất của mã vạch trên hàng hóa:
- Nó là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa được nhận diện bởi một dãy số và mỗi dãy số chỉ tương ứng với một loại hàng hóa.
- Bản thân mã số chỉ là một dãy số đại diện cho hàng hóa, không liên quan đến đặc điểm của hàng hóa. Nó không phải là số phân loại hay chất lượng của hàng hóa, trên mã số cũng không có giá cả của hàng hóa.
3. Các hệ thống mã vạch:
Hiện nay, trong thương mại trên toàn thế giới chủ yếu áp dụng hai hệ thống mã số hàng hóa sau:
- Hệ thống UPC (Universai Product Code) là hệ thống thuộc quyền quản lý của hội đồng mã thống nhất Mỹ UCC (Unifom Code Council,inc.),được sử dụng từ năm 1970 và hiện đang sử dụng ở Mỹ và Canada.
- Hệ thống EAN (European Article Number) được thiết lập bởi các sáng lập viên là 12 nước châu âu với tên gọi ban đầu là hội EAN (European Article Numbering Association), được sử dụng từ năm 1974 ở châu Âu và sau đó phát triển nhanh chóng, được áp dụng ở hầu hết các nước trên thế giới, chính vì lý do này nên từ năm 1977, EAN trở thành một tổ chức quốc tế với tên gọi EAN quốc tế (EAN internationa).
4. Giới thiệu về hệ thống EAN:
Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)
Mã số EAN -13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau : từ trái sang phải
- Mã quốc gia: Hai hoặc ba con số đầu
- Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số
- Mã mặt hàng: Có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp
- Số cuối cùng là số kiểm tra
Để đảm bảo tính thống nhất và tính đơn nhất của mã số, mã quốc gia phải do tổ chức mã số vật phẩm quốc tế cấp cho các quốc gia là thành viên của tổ chức này. Mã số quốc gia của Việt nam là 893 (mã quốc gia các nước trên thế giới cần xem trên thông tin khác để biết). Mã doanh nghiệp do tổ chức mã số vật phẩm quốc gia cấp cho các nhà sản xuất là thành viên của họ. Ở Việt nam, mà doanh nghiệp do EAN-VN cấp cho các doanh nghiệp thành viên của mình. Mã mặt hàng do nhà sản xuất quy định cho hàng hóa của mình. Nhà sản xuất phải đảm bảo mỗi mặt hàng chỉ có một mã số, không được có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.
Số kiểm tra là một con số được tính dựa vào 12 con số trước đó, dùng để kiểm tra việc ghi đúng những con số nói trên.
Mã số EAN-8 gồm 8 con số có cấu tạo như sau:
- Ba số đầu là mã số quốc gia giống như EAN-13
- Bốn số sau là mã mặt hàng
- Số cuối cùng là số kiểm tra
Mã EAN- 8 chỉ sử dụng trên những sản phẩm có kích thước nhỏ, không đủ chỗ ghi mã EAN-13 ( ví dụ như thỏi son, bút bi … )
Mã vạch là một nhóm các vạch và khoảng trống song song đặt xen kẻ dùng để thể hiện mã số EAN gọi là mã vạch EAN. Trong mã vạch EAN, mỗi con số được thể hiện bằng hai vạch và hai khoảng trống theo ba phương án khác nhau (Set A, B, C). Mỗi mã vạch hay khoảng trống có chiều rộng từ 1 đến 4 môđun. Như vậy mã vạch EAN thuộc loại mã đa chiều rộng, mỗi môđun có chiều rộng tiêu chuẩn là 0,33mm.
Mã vạch EAN là loại mã vạch sử dụng riêng để thể hiện mã số EAN,
Mã vạch EAN có những tính chất sau đây:
- Chỉ thể hiện các con số (từ 0 đến 9) với chiều dài cố định (13 hoặc 8 con số) là mã đa chiều rộng, tức là mỗi vạch (hay khoảng trống) có thể có chiều rộng từ 1 đến 4 môđun
- Do vậy, mật độ mã hóa cao nhưng độ tin cậy tương đối thấp, đòi hỏi có sự chú ý đặc biệt khi in mã.
5. Làm thế nào để có mã số mã vạch trên sản phẩm ?
Muốn có mã số mã vạch trên hàng hóa để xuất khẩu, hay bán tại các siêu thị, trước tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt nam. EAN Việt Nam sẽ cấp mã M (mã doanh nghiệp) cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng cho từng sản phẩm. Để được là thành viên của EAN Việt Nam, doanh nghiệp phải đóng phí gia nhập và phí hàng năm. Hai loại phí này do Đại hội các thành viên quyết định, được ghi trong điều lệ của EAN Việt Nam.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp khi áp dụng mã số mã vạch là quản lý mã mặt hàng của mình theo nguyên tắc mỗi mã số tương ứng với một loại sản phẩm duy nhất, không được nhầm lẫn, những sản phẩm khác nhau về tính chất (ví dụ như bia và nước ngọt), về khối lượng, về bao gói vv.. đều phải được cho những mã số mặt hàng khác nhau. Những mã số này sẽ sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt hàng đó. Những mặt hàng này khi được cải tiến (thay đổi trọng lượng, cách bao gói..) đều phải được cấp mã mặt hàng mới.
Ngô Anh Dũng

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP