Trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ góp phần phát triển thị trường công nghệ ở địa phương
10:08 31/12/2015
Ngày nay, cùng với sự phát triển và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ giữ vai trò tiên quyết đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Hoạt động trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ góp phần phát triển thị trường công nghệ ở các địa phương; tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu, tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp trong và ngoài nước với các doanh nghiệp địa phương và cũng là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp nguồn công nghệ theo nhu cầu của địa phương; tạo cầu nối trực tiếp giữa nguồn cung và cầu công nghệ, thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; tăng cường và phát huy hiệu quả vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; góp phần khai thác và đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ứng dụng, đổi mới công nghệ, ngoài việc tập trung vào hướng nghiên cứu ứng dụng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng những công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, Sở KH&CN đã chủ động  phối hợp với cục Ứng dụng và phát triển công nghệ-Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hoạt động trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ khu vực Bắc Trung bộ năm 2012, diễn ra từ ngày 21-22/6/2012 tại Thành phố Hà Tĩnh, Hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ lần này đã thu hút 46 đơn vị trong nước và quốc tế tham gia, bao gồm: 06 Sở KH&CN các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số tỉnh khác; 09 Viện nghiên cứu; 08 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN địa phương; 05 doanh nghiệp nước ngoài; 17 doanh nghiệp trong nước và các nhóm nghiên cứu; các đơn vị tham gia sự kiện đã giới thiệu, trưng bày và trình diễn những công nghệ mới, công nghệ tiên tiến. Với Hơn 100 loại quy trình, công nghệ, kết quả và sản phẩm thuộc các lĩnh vực công nghệ như: công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch, công nghệ môi trường, công nghệ sản xuất và lai tạo giống cây mới, công nghệ vật liệu và công nghệ tiết kiệm năng lượng,… hầu hết các công nghệ này đã được các đơn vị nghiên cứu, làm chủ ở mức độ thương mại hóa, sẵn sàng chuyển giao cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; cũng tại sự kiện này đã có 16 hợp đồng chuyển giao công nghệ và thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị được ký kết, những cuộc hội đàm trao đổi thông tin diễn ra bên lề sự kiện sẽ hứa hẹn nhiều công nghệ , thiết bị được kết nối, chuyển giao và ứng dụng rộng rãi .
Sự thành công của hoạt động trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ vừa qua là tiền đề để Sở KH&CN phát huy vai trò cầu nối cho các doanh nghiệp địa phương tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm, tạo liên kết vùng, miền trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Nguyễn Huy Lâm
Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP