Hội nghị phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và chính sách mới hỗ trợ KH&CN
19:01 02/12/2022
Sáng ngày 02/12, Sở KH&CN phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và triển khai chính sách hỗ trợ KH&CN.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Huy Trọng phát biểu khai mạc  Hội nghị tập huấn

Thành phần tham dự là đại diện các phòng ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo thị trấn, các xã; lãnh đạo Hội doanh nghiệp, Hội bảo vệ quản lý người tiêu dùng huyện và đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đã đạt chuẩn OCOP trên địa bàn huyện được nghe đại diện Sở KH&CN phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu cũng được nghe phổ biến những kiến thức cơ bản về nhãn hiệu; hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu; một số kinh nghiệm trong khai thác sử dụng nhãn hiệu; các phương pháp quản lý phát triển thương hiệu; những chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, khoa học công nghệ hiện hành như: Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh ngày 18/7/2018 về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo...

Ông Trần Mạnh Hùng - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành truyền đạt các một số kiến thức cơ bản về nhãn hiệu.

Đây là hoạt động ý nghĩa giúp các đại biểu nâng cao kiến thức sở hữu trí tuệ, chú trọng đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nhằm bảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho chủ sở hữu; nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã phổ biến các nội dung liên quan khi tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức hàng năm.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP