Hội nghị phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và triển khai chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ
17:16 03/11/2022
Thực hiện Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

Nhằm nâng cao năng lực và nhận thức của doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP kiến thức về đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khai thác phát triển, xây dựng thương hiệu và triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ thương hiệu. Ngày 03/11, tại thị xã Kỳ Anh, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và triển khai chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ.

Đ/c Nguyễn Huy Trọng - Phó Giám đốc Sở KH&CN khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Trọng - Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh; đại diện các phòng, ban liên quan cùng với gần 100 học viên là các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất, kinh doanh và các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Tại Hội nghị, các học viên đã được ThS. Trần Mạnh Hùng - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành thuộc Sở KH&CN truyền đạt các nội dung về:  Vai trò, tầm quan trọng và các kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn thiết kế, đăng ký nhãn hiệu và ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm; phổ biến một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu và tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ các chính sách phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN.

Tại Hội nghị, các học viên đã thảo luận, trao đổi về những vướng mắc chưa rõ đều được Lãnh đạo và giảng viên phía Sở KH&CN giải đáp thỏa đáng.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP