Nghiệm thu dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Cam Thượng Lộc" cho sản phẩm cam quả vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc.
09:21 18/12/2017
Ngày 15/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Cam Thượng Lộc" cho sản phẩm cam quả vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và sở hữu trí tuệ CIPTEK chủ trì thực hiện, LS. Dương Thành Long làm Chủ nhiệm. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài Chính, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình quốc gia nông thôn mới tỉnh. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Can Lộc, các xã vùng Trà Sơn.

Sau hơn 20 tháng triển khai thực hiện đơn vị chủ trì đã thực hiện hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra. Ngày 09/1/2017, Cục SHTT ra Quyết định số 1016/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận số 274665 cho nhãn hiệu chứng nhận "Cam Thượng Lộc, Trà Sơn - Can Lộc - Hà Tĩnh và logo", chính thức xác lập quyền SHTT đối với NHCN Cam Thượng Lộc cho sản phẩm cam quả, cây cam giống và dịch vụ bán buôn, bán lẻ cam quả; bán buôn, bán lẻ cây cam giống.

Kết quả của dự án đã khẳng định hiệu quả mang lại của việc sử dụng công cụ SHTT để nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đã xây dựng được hệ thống văn bản làm cơ sở cho hoạt động quản lý, sử dụng NHCN "Cam Thượng Lộc" bao gồm: Quy chế quản lý và sử dụng NHCN; Quy trình cấp và thu hội quyền sử dụng NHCN; Quy chế sử dụng tem, nhãn; Quy trình kiểm soát việc sử dụng NHCN và kiểm soát chất lượng sản phẩm; Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sản phẩm. Bên cạnh đó, dự án đã xây dựng được các chuyên đề tổ chức hoạt động kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm cam quả mang NHCN "Cam Thượng Lộc", vận hành triển khai thử nghiệm kênh phân phối tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Hà Nội.

Hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm tem, nhãn, túi, bao bì sản phẩm mang NHCN Cam Thượng Lộc

Thông qua dự án, giúp cơ quan quản lý, tổ chức sở hữu NHCN và người dân nắm vững kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức điều hành. Nâng cao danh tiếng, uy tín, tăng khả năng cạnh tranh lưu thông sản phẩm trên thị trường trong tỉnh và cả nước. Thiết lập được kênh tiêu thụ sản phẩm ổn định, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm đặc sản. Góp phần phát triển vùng sản xuất cam Thượng Lộc thực sự giữ vai trò là một sản phẩm chủ lực của Hà Tĩnh.

Hội đồng nghiệm thu

PC

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP