THÔNG BÁO
10:10 12/09/2023
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1); Kế hoạch số 523/KH-TTUD ngày 21/8/2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức năm 2023; Quyết định số 330/QĐ-SKHCN ngày 06/9/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng 03 chỉ tiêu viên chức, trong đó:

- Vị trí chuyên môn kỹ thuật: 02 chỉ tiêu

- Vị trí chuyên môn thị trường: 01 chỉ tiêu

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP