Thông báo cuộc thi Ảnh đẹp và Video clip ấn tượng về Du lịch Hà Tĩnh năm 2023
07:46 28/08/2023
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp và Video clip Du lịch Hà Tĩnh năm 2023” để lựa chọn những bức ảnh đẹp, video clip ấn tượng nhằm làm phong phú kho tư liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Tĩnh và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà; đồng thời khuyến khích, tôn vinh các tác giả sáng tác các tác phẩm mới, độc đáo, thể hiện được những nét đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người Hà Tĩnh

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP